TEDX


Warsaw ED

Informacje o konferencji


Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Rodzaj realizacji: streaming

Czas trwania: ok. 4 godzin


Całość wydarzenia była rejestrowana za pomocą 3 kamer. Transmisja odbywała się równolegle do internetu oraz na ekrany umieszczone w sąsiedniej sali. Ponadto, przez MU Animation, została przygotowana oprawa graficzna oraz animacje wprowadzające. Zespół odpowiadający za realizację składał się z sześciu osób, który oprócz transmisji odpowiadał także za nagłośnienie sali oraz realizację całości multimediów.


Etapy produkcji


Planowanie: na tym etapie przygotowaliśmy wstępne założenia realizacji wizji, harmonogram transmisji oraz szkic oprawy graficznej.

Przygotowanie: w godzinach poprzedzających konferencję wykonaliśmy montaż multimediów wraz z przeprowadzeniem prób.

Realizacja: opierała się na sprawnej współpracy pomiędzy realizatorem wizji, realizatorem audio oraz 3 operatorami, a wszystkie działania były koordynowane przez kierownika produkcji.

Finalizacja: w następnych dniach dokonaliśmy montażu zarejestrowanego materiału wraz z koloryzacją obrazu i masteringiem dźwięku. Po dwóch tygodniach gotowy materiał trafił do klienta.


TED


Przygotowując się do realizacji transmisji z konferencji wiedzieliśmy, że musimy pozostać wierni formule TED, w związku z czym sama realizacja poprzedzona była godzinami spędzonymi na oglądaniu, oraz analizie dotychczasowych nagrań. Pod uwagę braliśmy zarówno pracę kamery, jak i wszelkie szczegóły związane z realizacją wizji. Wszystko po to, aby jak najbardziej wpisać się w reguły rządzące formatem TED.

Skontaktuj się z nami


Lubimy realizować ciekawe projekty i znajdować nowe zastosowania dla naszych talentów.
Chcesz nas poznać? Zapraszamy!

Tu jesteśmy

MU Interactive Sp. z o.o.
ul. Lirowa 13
02-387 Warszawa