Kapitalni.org


Case Study

Portal edukacji finansowej kapitalni.org


W 2015 roku nasze studio wraz z wonga.com rozpoczęło współpracę nad tworzeniem portalu edukacji finansowej Kapitalni.org. Do tej pory (27.01.2016 r.) jednym z efektów tej współpracy było 15 animacji edukacyjnych dla Kapitalnych. Oto jedna z nich:

Informacje o animacji


Technika animacji: 2D

Czas trwania: od 1:30 do 3:00 - zależnie od objętości danej "lekcji"

Scenariusze: Maciej Zaręba i MU Animation

Ilustracje i animacja: MU Animation

Klient: wonga.com

Założeniem naszych animacji było utrzymanie możliwie najbardziej przejrzystej formy animacji, tak aby cele edukacyjne postawione przed projektem mogły zostać spełnione. Wszystkie animacje łączy kilka wspólnych cech.


Lewa strona


Akcja toczy się na „wirtualnym biurku” naszego odbiorcy. Na pierwszym planie znajduje się zeszyt, w którym ilustrowana jest treść lekcji czytanej przez lektora.

Lewa strona służy przede wszystkim do podawania informacji stricte merytorycznych – tam znajdą się ew. obliczenia i tabelki.


Prawa strona


Po prawej stronie obrazowane są w atrakcyjny i nieco humorystyczny sposób treści lekcji. Tutaj też szaleje nasz główny bohater – ONG. To jego „przygody” są głównym elementem podtrzymującym zainteresowanie odbiorcy.


Stick-notes


Na kolorowych karteczkach wokół zeszytu zapisywane są notatki. Zazwyczaj są to najważniejsze informacje, jakie powinien wynieść odbiorca po obejrzeniu lekcji.


Niektóre z lekcji dostępnych na Kapitalni.org


Skontaktuj się z nami


Lubimy realizować ciekawe projekty i znajdować nowe zastosowania dla naszych talentów.
Chcesz nas poznać? Zapraszamy!

Tu jesteśmy

MU Interactive Sp. z o.o.
ul. Lirowa 13
02-387 Warszawa